Välkommen till kursen Handens skador och sjukdomar-diagnostik och primär behandling!

Övergripande mål

Skador och sjukdomar i handen är vanliga både på akutmottagningar och inom allmänmedicin. Primär bedömning och behandling är avgörande för slutresultatet. Efter avslutad kurs skall studenterna primärt kunna bedöma och handlägga patienter med vanliga handkirurgiska akuta och elektiva diagnoser.

Kursbeskrivning

Undervisningsformer

Gruppundervisning med praktiska övningar i t ex statustagning och förbandsläggning

Hela kursen är förlagd till Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset.