Mätinstrument inom vårdvetenskap

Denna kurs på avancerad nivå ges våren 2020 som en fristående kurs

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om mätteori och mätinstruments psykometriska egenskaper, dvs validitet och reliabilitet. Du får arbeta med både litteraturgranskning och praktiska statistiska analyser. 

 

Mätinstrument kan vara frågeformulär eller tester av olika variabler såsom fysisk funktion, aktivitetsförmåga eller hälsa. Dessa ger data på olika mätnivåer, varför olika typer av statistiska analyser kommer att behandlas både teoretiskt och praktiskt. 

 

 

 

Kursträffar

Schemalagda/obligatoriska kursträffar är tre och vi ses på Campus Huddinge, Alfred Nobels Allé 23. Kursträffarna är obligatoriska. Uppdaterad info om exakt tid för kursträffar kommer.

Modifierad distansutbildning

Kursen genomförs som en modifierad distansutbildning med den IT-baserade plattformen Canvas som bas. Därför krävs det att du har dator och nätuppkoppling. I Canvas finns studiehandledning. Den mesta kommunikationen mellan studenter och lärare kommer att äga rum där.

Denna uppläggning innebär stor frihet att förlägga studierna till de tider som passar dig själv bäst och du har stor kontroll över dina studier. Samtidigt krävs naturligtvis stor självdisciplin. Se till att du uttnyttjar tiden mellan de obligatoriska kursträffarna! Tänk också på att kursen innebär halvtidsarbete under perioden och att första momentet sker i grupp (dvs du behöver avsätta tid för att delta i grupparbetet utöver att inhämta kunskaper via litteratur).

Du som är antagen till kursen får ett introduktionsbrev från Studentavdelningen med information om studier vid KI

Kursen öppnas i Canvas när registreringen är klar och då kan du logga in på den slutna sidorna. Bekanta dig gärna med kursens sidor i Canvas före den första kursträffen.

Förberedelse till den första kursträffen

Eftersom kursen delvis är på distans krävs att du gör egen studier innan den första kursträffen (3 februari). Att göra

Kursansvarig: Ann-Helen Patomella ann-helen.patomella@ki.se

AKTUELLT

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter  https://nyheter.ki.se/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter

Information about the corona virus for staff and students https://news.ki.se/information-about-the-corona-virus-for-staff-and-students