Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp

Kursen genomförs som webbaserad distanskurs på halvfart och pågår i 10 veckor från och med den 31 augusti till den 6 november 2020.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 24 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.


För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto och registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2020.

Om du redan är student på KI använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig under perioden 2020-08-17 och 2020-08-26. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in på https://www.student.ladok.se/student/loggain. Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

 

3. Corona

Kursspecifik information relaterad till corona.

Information till studenter om undervisning med anledning av corona: https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona.

4. Obligatoriska studiedagar

Obligatoriska studiedagar på studieorten, karta campus Solna:

OBS! Pga rådande pandemiläge kommer föreläsningsdagar ske online via mötesverktyget Zoom (länk erhålles senare).

Övriga ingående obligatoriska moment, datum och deadline för delexaminationer och slutexamination - se mer information i schema på nästa sida.

5. Canvas

Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan för kursen från "Canvas på KI" - acceptera denna och du får tillgång till kursrummet i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kurstart med Canvas studentguide. För Canvas rekommenderas att använda webbläsare Firefox eller Google Chrome.

Vid eventuellt förhinder att närvara på upprop/registrering/studiedag meddela kursledare via mejl.

Varmt välkommen önskar

Liza Klacksell Israelsson & Johanna Granhagen Jungner
Kursledare

Ana Maria Seguel
Utbildningsadministratör

 

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter.

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.