Inläsningsmaterial till Kursomgång I (30sept-2 okt)

Förbered dig genom att läsa nedanstående kapitel.
Kommentar: Kapitlet "Clinical assessment" är skrivet för barn med cerebral pares. Flertalet av de kliniska undersökningsmetoderna kan dock användas som information även vid analys av gång för andra patientgrupper.